8e editie Sunday: hét congres voor de zonne-energiesector in Nederland en Vlaanderen
8 november 2017, Bussum

Posterpresentaties en studenten
 

Posterpresentaties

Sunday 2017 nodigt BSc studenten, master studenten, aio/oio’s, PdEng studenten en postdocs van harte uit om een posterpresentatie te geven over hun onderzoek.

Gratis entree
De eerste 25  goedgekeurde poster aanmeldingen bieden wij gratis entree, rekening houdend me onderstaande punten.

  • De master student, aio/oio, PdEng student of postdoc is verbonden aan een Universiteit, Hogeschool of FOM instituut
  • Wij hanteren een maximum van 4 posters per affiliatie
  • De leeftijd van de eerste auteur van de poster is maximaal 30 jaar om in aanmerking te komen voor de posterprjis (zowel eerste auteur als degene die de poster presenteert)

Bent u ouder dan 30 jaar of zijn er al 4 posters ingeschreven dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. U betaalt dan het gereduceerde tarief van € 35,-.

Aanmelden
Voor het aanmelden (voor 25 oktober 2017) van een poster stuurt u een mail naar info@solacongresburo.nl met de volgende informatie:

1. Titel poster
2. Korte beschrijving
3. Naam presentator (eerste auteur) met geboortedatum

Bij goedkeuring door de stuurgroep ontvangt u een link voor gratis registratie en aanvullende informatie.

Publieksprijs
Ook dit jaar zal het publiek weer stemmen voor de publieksprijs.
​De winnaar ontvangt een cheque van € 250,-

Richtlijn
Het formaat van de poster is maximaal 80 cm breed en 120 cm hoog (papierformaat A0 staand).
Het aantal woorden dat maximaal is toegestaan is 250.
U kunt deze aanvullen met tabellen, grafieken en foto’s / plaatjes.
De poster dient in het Engels te worden opgemaakt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scientific posters and students

Poster presentations

Sunday 2017 invites BSc students, master students, PhD students, PdEng students and postdocs to give a poster presentation about their research. 

Free admission
The first 25 submitted and approved posters come with a free admission for the presenting author. The following conditions apply:

  • The master student, PhD student, PdEng student or postdoc is working at a University, Hogeschool or FOM institute
  • Maximum 4 posters per affiliation
  • The maximum age of the presenting author is 30 years too qualify for the poster award (both first author as the person who presents the poster)

Authors of posters who are older than 30, or count above the 4 posters per affiliation, of course are very welcome. For them a reduced tariff of € 35,- applies.

Poster submission
Poster submissions are expected by mail (before October 25th) at info@solacongresburo.nl with the following infromation:

1. Title of the poster
2. Abstract
3. Name of presenter with date of birth

After approval you will receive a link for free registration and practical information.

Prize for the best poster
The conference participants will vote for the best poster.
​The winner will receive a cheque for the amount of € 250,-

Guidelines for poster

The maximum size of the poster is 80 cm wide and 120 cm high (paper size A0 stand). The maximum number of words allowed is 250. You can add charts, graphs and photos / pictures. The poster must be in English. Experience shows that interested parties highly appreciate an A4 copy of the poster (with email address). We would therefore like to ask you to bring A4 copies of your poster to the conference.