13 november 2019, Bussum

Sprekers

In de komende periode zullen alle sprekers van de Sunday 2019 bekendgemaakt worden.

KAY CESAR (A2 ZON IN LANDSCHAP) ECN.TNO
Cesar is currently coordinating the National Consortium for the integration of solar energy into landscapes and agriculture. The initiative named - nationaal consortium Zon in Landschap - consists of project developers, banks, creative industry, knowledge institutes and Dutch government bodies and aims to promote landscape integration as design criteria to maintain public support for PV now and in the future. It does so by formulating and execution of projects with the focus on the integration of aesthetics, biodiversity and agriculture into large scale commercial PV systems. Furthermore Cesar involved in sketching technology scenario’s for viable future PV systems and the associated LCOE (levelized cost of electricity). Before my focus was on the industrialization of solar cell technology as a contribution to lower the cost of electricity that is converted from sunlight. I did this in the capacity of senior scientist and key project leader. To aid the development of these solar cells we also adopted advanced characterization methods that are relatively new to the field of PV. An example of such a method, is the high resolution sheet resistance mapping tool based on a near-field THz sensor. This tool, allows us to see features of the solar cells that are not practically available to the field of PV. Currently, I still supervise this activity in Petten.
GIANLUCA COLETTI (A1 SCIENTIFIC SESSION) ECN.TNO
Gianluca Coletti is Tandem Technology program manager at "ECN.TNO" in the Netherlands and adjunct associate professor at UNSW in Australia. His research focus on the development of innovative cells and modules technologies with heterojunction and polysilicon passivating contacts. He is one of the world recognized experts in the area of defects in silicon and working in PV R&D and industry since 2000.
NICO DEKKER (A3 ZON OP GEBOUW) ECN.TNO
Nico Dekker is sinds 2010 werkzaam bij de afdeling “zonnepanelen en toepassingen” van het ECN, zoals in 2018 onderdeel is geworden van TNO. Enkele van zijn taken zijn de ontwikkeling van innovatieve zonnepanelen en de toepassing van elektronica om onder praktijkomstandigheden de hoogste opbrengst te bereiken bij zo laag mogelijke kosten. Een voorbeeld hiervan is het zogenaamde selectief toepassen van power optimizers. In systemen met string inverters kan schaduw een sterke verlaging van de opbrengst geven. Om dit te verbeteren worden vaak alle zonnepanelen van power optimizers voorzien. Power optimizers zijn een belangrijke kostenpost van het totale systeem. Om de kosten te drukken is onderzocht of het mogelijk is om alleen de beschaduwde zonnepanelen van power optimizers te voorzien. Hierbij is gekeken naar de opbrengst en het optreden van lokale temperatuureffecten in de zonnepanelen. Een deel van de resultaten van dit “OptiShade” project zullen worden gepresenteerd op de Sunday.
BRUNO EHRLER (A1 SCIENTIFIC SESSION) AMOLF
ASTRID ENS (B4 SOLAR HIGHWAYS) RIJKSWATERSTAAT
Astrid Ens werkt sinds 2017 bij Rijkswaterstaat als senior adviseur vastgoedmanagement, met bijzondere aandacht voor de inzet van grond en gebouwen in het kader van de energietransitie. Zij coördineert een intern traject richting de brede toepassing van zon PV op de geluidwering langs het hoofdwegennet. Daarnaast werkt zij aan de strategie om het multifunctioneel ruimtegebruik van I&W-gronden te bevorderen en daarmee de samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de omgeving, RES-regio’s en overige stakeholders, mede vorm te geven. Hiervoor is Astrid werkzaam geweest als specialist op het snijvlak van vastgoed, gebiedsontwikkeling en grondexploitaties zowel inde markt als voor de (rijks)overheid.  
MATTIJS ERBERVELD (B3 ZON OP INFRA) RIJKSWATERSTAAT
Mattijs Erberveld werkt bij het corporate innovatie programma van Rijkswaterstaat. Daar coördineert hij een team van gedreven mensen die werken aan innovaties op gebied van ruimte en duurzaamheid zoals fietsmobiliteit, circulaire materialen en duurzame energie. Als mede oprichter van het nationaal consortium zon op infra wil hij het aantal zonnepanelen rondom wegen, dijken en water stimuleren. Om dit mogelijk te maken zet hij zich in voor projecten rondom nieuwe ruimtelijke concepten, technieken, dubbelruimtegebruik en functiecombinaties. Vorig jaar september is er een proef met zonnepanelen op asfalt gestart. In de workshop van vandaag staan de resultaten van deze pilot centraal.
SARA GOLROODBARI (GRAND CRU)UNIVERSITY OF UTRECHT
Sara Golroodbari, works as researcher at Utrecht University - Copernicus Institute of Sustainable Development, since 2017. She has been involved in many different projects related to PV systems, from modeling and simulation to hardware designing and prototyping. Before, starting her job at Utrecht University, she worked with other well-known universities and institutes in different countries like, Australia and Malaysia, working on different aspects of PV system, like optimization and energy harvesting. Her experiences are published in some journal papers and presented in international conferences.
EGBERT GRAMSBERGEN (A3 ZON OP GEBOUW) RESOURCE SOLAR
Egbert Gramsbergen is vanaf 1979 werkzaam in de zonne-energie. De eerste 10 jaar, samen met collega John van Dam, als fabrikant van zonneboiler (Zonnevang) waarbij de systemen ook zelf door heel Nederland geïnstalleerd werden. Al 20 jaar geleden werden de eerste ervaringen met warmtepompen en zonnepanelen opgedaan bij de eerste energie-0 woningen. Het duurzame energie producten op een goede verantwoorde manier naar de eindgebruiker brengen is vervolgens de rode draad in het werk geweest. Daar hoort o.a. het opleiden van collega’s vanuit de eigen installatiepraktijk bij. Vanuit deze ervaringen wordt ook meegedacht met fabrikanten en onderzoekers over nieuwe ontwikkelingen.
DIRK VAN DER GRAAF / PROJECTMANAGER SOLAR HIGHWAYS (A4 SOLAR HIGHWAYS) RIJKWATERSTAAT
Long before solar panels became popular, Van der Graaf graduated as a civil engineer on Delft University of Technology. Nowadays I am working for Rijkswaterstaat, part of the Dutch Ministry of Infrastructure and Watermanagement. Van der Graaf has  done many kinds of activities. From policy making and management to implementation. All very fascinating, especially when it comes to using creativity and flexibility. The Solar Highways project started in 2012 and he was one of the founders. He managed the project since then and he had to use all the creativity and flexibility that he possess. And also a considerable amount of perseverance. Then it works out very well that he likes to pioneer. The opening by the Minister of Infrastructure and Water Management in 2019 was a special highlight and showed the broad appreciation of the project. In December 2019 Van der Graaf will retire and continue with all kinds of things that he already did next to his job. He's look forward to making beautiful journeys to distant countries.
EDWARD HAMERS (B1 TECHNOLOGY SESSION) HYeT  
ARJAN DE HAAN (A3 ZON OP GEBOUW) BURO DE HAAN / RC PANELS  
INEZ 'T HART (B3 ZON OP INFRA) RIJKSWATERSTAAT
Inez coördinates a spacial Community of Practice of Rijkswaterstaat, she advises on spacial matters concerning Rijkswaterstaat projects, especially those about sustainable energy production at de Rijkswaterstaat properties.​
WIJNAND VAN HOOFF (A2 ZON IN LANDSCHAP) NATIONAAL CONSORTIUM ZON IN LANDSCHAP
SASKIA JAARSMA (B2 ZON OP WATER) TENNET
Saskia Jaarsma joined TenneT as senior advisor Offshore, the Netherlands as of 1 July 2015. Within the team Offshore Grid Development, her portfolio consists of all aspects related to the current programme of five 700 MW offshore grid connections until 2023. Previously, Saskia worked for the consultancy company DNV GL in the Netherlands. Since 2013 she was seconded to the Offshore Grid Programme within TenneT. Prior to that, she was coordinating Power Failure Investigation services and T&D Due Diligence services as Principal Consultant and Teammanager within DNV GL.
MINNE DE JONG (A4 SOLAR HIGHWAYS) SEAC
Na een studie natuurkunde en een promotie in Utrecht op zonne-energie, richt Minne de Jong zich sinds 2014 volledig op zonne-energie toepassingen. Bij TNO werkt hij onder meer aan gecombineerde zonnewarmte en zonnestroom toepassingen, aan drijvende PV-systemen en aan zonne-geluidsschermen. RWS heeft samen met onderzoekspartner TNO het grootste bifacial zonne-geluidscherm ter wereld gerealiseerd, iets om trots op te zijn! Doordat het scherm bifacial is, en dus licht op beide kanten van het scherm kan benutten, heeft zo’n scherm in elke oriëntatie een goede opbrengst. In deze lezing gaan we dieper in op die opbrengst: Hoeveel energie levert het scherm op, hoe is dat anders dan andere zonne-energiesystemen, en wat kunnen we doen om het maximale eruit te halen?
MAY VAN DE KERKHOF (B4 SOLAR HIGHWAYS) RIJKSWATERSTAAT
GERT JAN KRAMER (KEYNOTE) UNIVERSITY OF UTRECHT
'PV everywhere - the challenges of making solar PV truly big' is the title of the Sunday keynote. The world spent the three decades leading up to the year 2000 to make solar PV a technically viable product. In the decades since then, PV has grown to a 150 billion$ industry. With the technology and industry in place, one challenge is to literally 'make room' for PV. This is evident from themes of the four national consortia: Solar on infrastructure, on water, on land and on buildings. The companion challenges are to make the electricity system work 24/7 on intermittent solar and wind, and, in the longer term, to provide energy for hydrogen and synfuel manufacturing. In this lecture I will discuss how I see the interrelationship between these challenges and their phasing in time.
DIRK MATHIJSSEN (B2 ZON OP WATER) EVIDES
Dirk is working at Evides Watercompany since 2005. At first as Procurement- and Facility Manager. Since 2018 Dirk has changed his career path folowing his passion for sustainability and innovation. He now is working as a program manager within Evides, running programs related to research, innovation and sustainability. Dirk is currently working on the realization of Evides' climate and energy neutral operations.
PETRA MEIJBOOM (B4 SOLAR HIGHWAYS) RIJKSVASTGOEDBEDRIJF
Drs. Petra Meijboom MSc MRE, programmamanager Rijksvastgoedbedrijf Werkzaam bij de Directie Transacties & Projecten Ervaren proces-, programma- en projectmanager voor gebieds- en vastgoedontwikkeling, publiek- publieke en publiek-private samenwerking. Goed in het vinden van oplossingen voor complexe processen, programma's en projecten met uiteenlopende share- en stakeholders. Focus op verbinden en co-creatie. Stuurt processen, programma's en projecten aan voor gebieds- en vastgoedontwikkeling in een omgeving met uiteenlopende share- en stakeholders, complexe verkopen, ingebruikgevingen en tijdelijk gebruik van vastgoed en bestuurlijke afspraken. Onder andere: programma inzet rijksgronden voor duurzame energie-opwekking door marktpartijen.  
MICHEL MENSINK (B1 TECHNOLOGY SESSION) EXASUN
Michel Mensink, founder of solar panel manufacturer Exasun, speaks about truly durable solar modules. Exasun has developed several products/systems and technologies for BIPV. They are working on truly durable PV modules: a very long lifetime, no poisonous materials, a low carbon footprint, and recyclability.
JEF PORTMANS (A1 SCIENTIFIC SESSION) IMEC
Dr. Jozef Poortmans received his degree in electronic engineering from the Katholieke Universiteit of Leuven, Belgium, in 1985. Presently, he is Scientific Director of the PV and Energy activities of imec since 2013. In the same year he was also appointed imec Fellow. Since 2008 he is part-time Professor at the K.U.Leuven, where he teaches courses on photovoltaics and materials in electrical engineering. In 2013 he became also part-time Professor at University Hasselt where he teaches a course on analog electronics. Since September 2016 he is Coordinator R&D-strategy of EnergyVille, an institutional partnership between imec, VITO, KULeuven and University Hasselt focused on the themes of Renewables Technology and the deployment of Renewables in Smart Cities and Smart Grids.
MARIEKE RIETBERGEN (A2 ZON IN LANDSCHAP) DESIGN INNOVATION GROUP
Marieke Rietbergen is oprichter en CEO van DIG – Design Innovation Group. Van origine is zij ergotherapeut. Daar zag Marieke dat openheid en veranderbereidheid individuen helpt bij noodzakelijke verandering. Die eigenschappen kun je niet forceren, alleen faciliteren. Dit inzicht zet zij in voor innovatie- en veranderingsprocessen bij haar opdrachtgevers. Met haar kennis als politicoloog legt ze machtsstructuren en obstakels bloot bij het hoe en het waarom van een transformatie. Voor ze DIG oprichtte, werkte Marieke bij Stichting Nederland Kennisland en het architectenbureau OMA/AMO. Als zelfstandig adviseur zette ze zich in voor Droog Design, XML architecten en als privaat secretaris voor de Topsector Creatieve Industrie. Rietbergen spreekt over 'Creative intelligence for transitions'.
ALEX SCHOTMAN (A2 ZON IN LANDSCHAP) WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH
Alex Schotman is researcher energy transition & biodiversity. In 2018 he formulated a new mission statement for himself: develop knowledge to build solar field with a surplus value for nature, landscape conservation and society. In the Consortium Zon in Landschap he is coordinator biodiversity. He tries to develop cooperation of knowledge institutes, developers of solar fields, government and other stakeholders.
EVERT SWART (B3 ZON OP INFRA) WATERSCHAP SCHELDESTROMEN
Duurzaam doen. Wat betekent dat ambtelijk en bestuurlijk. Welke strategische keuzes horen daarbij en hoe organiseer je het. Een mooie mix om dagelijks mee aan de slag te zijn. Dat mag Swart dagelijks doen bij Waterschap Scheldestromen. Swarts presentatie gaat over zonnepanelen op dijken als extra functionaliteit. Kortom een stukje extra waarde halen uit de duizenden kilometers dijk die we koesteren omwille van de waterveiligheid. Maar hoe gaat dat dan en waar loopt het waterschap tegenaan. In een korte presentatie komen de diverse uitdagingen aan bod en worden de leerervaringen 'so far' gedeeld.
SVEN TEURLINX (B2 ZON OP WATER) NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ECOLOGIE
Dr Sven Teurlincx studeerde in 2012 cum-laude af als milieubioloog aan de Universiteit Utrecht (UU). Vervolgens is hij aan de slag gegaan als aquatisch ecoloog bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Hier heeft hij eerst zijn promotieonderzoek gedaan aan biodiversiteit in de sloten van het westelijke veenweidegebied. Kenmerkend in dit project was de combinatie van veldwerk en modelwerk in nauwe samenwerking met stakeholders. Na zijn promotie is Sven bij het NIOO gebleven binnen het Aquatisch Kenniscentrum Wageningen (AKWA), een kennisteam gericht op het in de praktijk brengen van wetenschappelijke kennis van de aquatische ecologie. Hier is hij betrokken bij een breed scala aan projecten samen met water- en natuurbeheerders en adviseurs. Zo ook bij het INNOZOWA project over zonnepanelen op water van Waterschap Rivierenland.
MIRJAM THEELEN (B1 TECHNOLOGY SESSION) ECN.TNO
After graduating in physical chemistry in 2007, Mirjam Theelen started to work at TNO. Since 2010, she has been studying the long term performance of thin film CIGS PV, amongst others via a PhD with Delft University. Her job is to identify all the things that can go wrong (“Degradation mechanisms”) and to find out how to predict and prevent their occurrence. She enjoys to do in-depth scientific work in collaboration with industry. Mirjam is the national coordinator of the project PEARL thin film PV, that aims to predict how thin film PV modules will perform over their lifetime. Based on a combination of laboratory and field measurements, and the design of recognition software, we are working towards a predictive model for long term performance.
STIJN VERKUILEN (A4 SOLAR HIGHWAYS) HEIJMANS
Stijn Verkuilen works on the topic of PV integrated noise barriers at Heijmans since 2012. From small lab scale prototypes, towards a bigger prototype on the road in ’s Hertogenbosch until world’s largest bifacial noise barrier at the A50 in Uden. As innovation manager Stijn enjoys to work with multidisciplinairy teams with specialists from different companies, knowledge institutes and the government on new sustainable innovations. The road towards, and experience with, the great result of Solar Highways will be presented in his presentation.
WILLEM DE VRIES (A2 ZON IN LANDSCHAP) GROENLEVEN  
HESAN ZIAR (B2 ZON OP WATER) TU DELFT
Hesan Ziar, currently works as a postdoctoral researcher in the Photovoltaic Materials and Devices (PVMD) Group, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands. He has collaborated with several companies and research institutes within consortiums and research projects including photovoltaic system installation optimization (PVISION) and innovative PV systems on water (INNOZOWA). In PVMD group, he has contributed to several research topics including soiling on PV modules, PV potential map for Dutch highways, Indoor PV-based lamp, probability-based shading tolerability for PV module, and geometric spectral albedo. His research interest includes photovoltaic systems, their modelling and applications and associated power electronics. His vision is that every surface can potentially contribute to sustainable energy transition.
PAUL ZWETSLOOT (A3 ZON OP GEBOUW) DWA
Paul Zwetsloot  werkt voor DWA als senior consultant voor de group Energy. Group Energy werkt aan: Collectieve energie systemen; Verduurzaming gebouwen; en Transitievisies Warmte. Gemeenten in Nederland maken plannen voor hun Transitie visie Warmte. Met deze plannen wordt duidelijk in welke wijken binnen gemeenten welke warmte drager de voorkeur geniet en tevens welke wijken het meest kansrijk zijn te starten. Vanuit die transitievisie worden Wijk Uitvoeringsplannen ontwikkeld. Bij wijk uitvoeringsplannen komen ondermeer de volgende vragen aan bod: Welke consequenties hebben deze plannen op de ondergrond? Hoe verhoudt zich de huidige infrastructuur tot deze veranderingen? Waar ontstaan knelpunten en hoe kunnen die worden opgelost? Paul Werkt aan deze vraagstukken binnen DWA, hij heeft gewerkt bij Stedin Netbeheer als manager duurzame gebiedsontwikkeling en bij de Brede Stroomversnelling als relatiemanager voor de netbeheerders.