8e editie Sunday: hét congres voor de zonne-energiesector in Nederland en Vlaanderen
8 november 2017, Bussum

2017 BREAKOUT SESSIONS (ROUND 1 & ROUND 2)

THIN FILM PHOTOVOLTAICS TECHNOLOGY DEVELOPMENT (R&D, A1)

ZONNEPARKEN (B1)

ZONNE-WARMTE (C1)

A1 = ​11.30 hs  - English  Spoken
Moderator: Huib van den Heuvel (Solliance)

​B1 = 11.30 hs  - Nederlands 
Moderator: Wijnand van Hooff (TKI Urban Energy)

C1 = 11.30 hs  - Nederlands 
Moderator: Wiep Folkerts (SEAC)

Highly efficient hybrid perovskite solar cells by interface engineering
Maria Loi, RUG

Zonneparken in Nederland: visie en uitdagingen
Jaap Baarsma, Holland Solar

Grootschalige zonnewarmte in Nederland en Europa
Lex Bosselaar, RVO.nl

CIGS: Current status and future perspective 
Hans Linden, Solliance

Leerpunten uit zonneparken in Nederland
Hotze Hofstra

De zonthermische nokcollector
Henk de Beijer, Solabcool
 

Solar cells based on perovskites: an overview of recent insights
Sjoerd Veenstra, Solliance

De potentie en huidige stand van zaken van drijvende zonneparken in Nederland en de rest van de wereld
Minne de Jong, SEAC

Gevelintegratie van gekleurde zonthermische systemen
Sanne van Leeuwen, TNO

     

​NOVEL CRYSTALLINE SILICON PV TECHNOLOGIES (R&D, A2)

INTEGRATIE VAN PV IN HET ENERGIESYSTEEM  (B2)

GEBOUWINTEGRATIE VAN PV (BIPV, C2)

 

 

 

A2 = 14.00 hs - English Spoken
Moderator: Arthur Weeber (ECN)

B2 = 14.00 hs - Nederlands
Moderator: Wijnand van Hooff (TKI Urban Energy)

C2 = 14.00 hs - Nederlands 
Moderator: Karin Keijzer (RVO.nl)

Solar cell innovations by nanolayers
Erwin Kessels, TU Eindhoven

Business case voor een zonnepark met buurtbatterij
Sander Drissen, Scholt Energy Services

BIPV: state-of-the-art, performance en vooruitblik
Wiep Folkerts, SEAC

TU Delft: a solar cell with > 22% efficiency
Miro Zeman, TU Delft

Het vermijden van onnodige mega-investeringen in de duurzame transitie in Nederland
Simon Kamerbeek, Alliander

Het gebruik van flexibele CIGS-halffabricaten in BIPV
Peter Toonssen, Solliance
Jack Smit, Flexipol

 

The future of bifacial solar cells and modules
Ingrid Romijn, ECN

Power2X: alternatieve brandstoffen in een wereld met (zeer) goedkope zonne-energie
Gert Jan Kramer​, Universiteit Utrecht

Ontwerp opties voor BIPV
Ger Gijzen. UNstudio

 

PV TECHNOLOGY & EQUIPMENT MANUFACTURING A1 & A2

A1. Thin Film Photovoltaics technology development (R&D)
Thin film solar technologies are breaking through, also in the Netherlands. The only solar company that really earned money in GW-scale production is a thin film producer. Two years ago, the Dutch percentage of roof installed thin film PV was among the highest in the world, and currently also thin film solar farms are being built. China invests in new thin film PV factories, and the technology is still in the race to become the most cost-effective solution. This session will present recent developments in thin film production technology, and provides an update of results and applications

A2. Novel crystalline silicon PV technologies (R&D)
Crystalline silicon PV technology is the main PV technology with currently over 90% market share, and still has a huge potential for further improvements (efficiency, cost, esthetics, etc.). Several novel technologies to apply thin functional coatings to silicon solar cells are being explored. An example of a nanolayer production technology that founds it way to industry is atomic layer deposition, and Dutch R&D and industry has played and is playing a key role in this exciting field. In this session latest R&D results on these special layers and its application to solar cells will be presented. Also the higher energy output of PV modules in which these solar cells are integrated will be discussed.

ZONNEPARKEN B1 & INTEGRATIE VAN PV IN HET ENERGIESYSTEEM B2

B1. Zonneparken  
De eerste grotere zonneparken in Nederland zijn nu gerealiseerd. Dit is slechts het begin want de plannen zijn zeer ambitieus. Deze sessie richt zich op een visie en op de uitdagingen van zonneparken in Nederland, op de leerervaringen tot nu toe, op de mogelijkheid om drijvende zonneparken te realiseren.

B2. Integratie van PV in het energiesysteem
Grootschalige implementatie van zonne-energie brengt de nodige uitdagingen met zich mee, onder andere ten aanzien van de inpassing in het energiesysteem. Hoe voorkomen we onnodige investeringen, hoe voorkomen we de implementatie van suboptimale oplossingen, wat kan de rol van opslag zijn, en wanneer komt opslag binnen bereik?

ZONNEWARMTE C1 & GEBOUWINTEGRATIE VAN PV (BIPV) C2

C1. Zonnewarmte
Wat is de sleutel tot succes voor de implementatie van (grootschalige) zonnewarmte? Wat zijn de trends (bijvoorbeeld vanuit de SDE+) in zonnewarmte? Hoe kunnen zonnecollectoren optimaal geïntegreerd worden in de gebouwschil en in het energiesysteem van een gebouw? Op al deze vragen wordt in deze sessie een antwoord gegeven.

C2. Gebouwintegratie van PV (BIPV)
Met de aanscherping van de regelgeving rond de energieprestaties van gebouwen, wordt de vraag naar betaalbare energieopwekkende bouwproducten steeds manifester. Wat zijn de laatste ontwikkelingen rond BIPV? Wat zijn voorbeelden van mooie BIPV oplossingen? Wat zit er in de pijplijn voor de nabije toekomst? Op al deze vragen wordt in deze sessie een antwoord gegeven.