8e editie Sunday: hét congres voor de zonne-energiesector in Nederland en Vlaanderen
8 november 2017, Bussum

Sprekers 2017

KEYNOTE SPEAKER / DIRECTEUR OLOF VAN DER GAAG (NVDE)
Olof van der Gaag is directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Deze vereniging vertegenwoordigt ruim 1.000 bedrijven en energiecoöperaties. De organisatie maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie. NVDE legt de basis voor een verdere bundeling van brancheorganisaties en bedrijven die actief zijn op het gebied van duurzame energie, waaronder Holland Solar. De organisatie beslaat qua leden de volledige keten: duurzame energieproducenten, netbeheerders, leveranciers van stroom, warmte en gas en bedrijven die duurzame toepassingen en diensten aanbieden zoals zonnepanelen, energieopslag, elektrisch vervoer en warmtepompen.
KEYNOTE SPEAKER / CEO COERT ZACHARIASSE
Coert Zachariasse vervangt op de Sunday 2017 de Amerikaanse professor Walter Hood (red. die onverwachts verstek moet laten gaan) als keynote speaker in het middagprogramma. Zachariasse is chief executive officer van de vastgoedonderneming Delta Development Group. Het is een internationale onderneming die zich specialiseert in vastgoedontwikkeling en -investering. De focus ligt hierbij voornamelijk op het commercieel vastgoed. De Delta Development Group is actief in Italië, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Ieder land heeft haar eigen directeur en managementteam. Het bedrijf ontwikkelt en herontwikkelt vastgoed uitsluitend vanuit de cradle-to-cradlefilosofie. 
HENK DE BEIJER DIRECTOR (SOLABCOOL) BREAKOUT SESSION C1
Henk de Beijer has been trained in the field of Mechanical Engineering, subsequent to which his focus was on thermodynamics, innovation and industrial marketing. He has worked extensively in the field of Renewable Energy. For the last thirty five years he is the owner and director of several companies, De Beijer RTB bv (Strategy, Development and Renewable Energy systems), SWEAT bv (Salt Water Energy Accumulation and Transformation),  and SolabCool bv. (air-conditioning units based on solar ore waste heat driven  adsorption cooling )ClimateBooster bv ( increases the convection of existing radiators).  More recently, he has been Director of Inalfa-Ares Energy Systems BV, focusing on Renewable Energy products, (electrical heat pumps ,heat pump boilers and integrated solar collectors) and MKB Winstpunt (Management and Innovation Consultancy for Small and Medium Enterprises).
Production, product development and testing is one of the main areas of focus of De Beijer RTB, which works closely with all European Universities and institutes like  TNO, ECN, Vito, IREC , and industrial companies. Through his collaborations with the Universities, he has published works in the field of heat pumps, solar and solar cooling and energy storage. The title of De Beijers presentation at the Sunday is 'The devil is in the details'.
LEX BOSSELAAR SENIOR ADVISEUR DUURZAME WARMTE (RVO.NL) BREAKOUT SESSION C1
Lex Bosselaar (1957) is senior adviseur duurzame warmte  en koude bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en haar voorgangers sinds 1993. Hij heeft daar het Nationaal Expertisecentrum Warmte opgezet en is initiator van een aantal instrumenten van dit centrum (www.rvo.nl/new). Verder is hij als expert zonnewarmte betrokken geweest bij het Nederlandse programma voor zonnewarmte en het werk het Solar Heating and Cooling programma van het International Energy Agency. Hij is zijn loopbaan gestart bij de Philips Optical Fibre als meet- en applicatie engineer. Hij heeft Technische Natuurkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Twente.
 
Bosselaar spreekt op de Sunday over kansen voor grootschalige zonnewarmte: in Denemarken worden veel grote zonthermische installaties aangelegd voor stadsverwarming en andere landen gaan dat nu over nemen. In Nederland is er nu in Almere een mooi zoneiland, maar wat zijn de kansen voor verder groei? De SDE-regeling is nu gunstig voor grote zonnevelden en er zijn diverse initiatieven. In de presentatie krijgt u een overzicht van de internationale stand van zaken, de kosten en de kansen in Nederland.
WIEP FOLKERTS DIRECTEUR (SEAC) BREAKOUT SESSION C2 & MODERATOR SESSION C1
Wiep Folkerts is sinds de oprichting directeur van SEAC (Solar Energy Application Centre). SEAC is een kenniscentrum op het gebied van zonne-energie systemen en toepassingen. SEAC richt zich op innovaties, veldtesten, benchmarking en techno-financiële analyse. Folkerts is moderator van breakout session C1 en de titel van zijn lezing in breakout session C2 is 'BIPV: state-of-the-art, performance en vooruitblik'. 'De markt voor gebouw-geïntegreerde PV is in transitie. De afgelopen tientallen jaren was de belangrijkste marktwaarde voor BIPV het creëren van een gebouw dat  een imago van duurzaamheid en innovatie uitstraalt. Meer en meer wordt nu de drijvende marktfactor gevormd door de energieprestatie van het gebouw. Dit betekent een substantiële verandering voor de wereld van de BIPV', aldus Folkerts.
GER GIJZEN ARCHITECT (UNStudio) BREAKOUT SESSION C2
Ger Gijzen graduated from the Academie van Bouwkunst in Amsterdam and has worked at UNStudio since 1992. His interest is combining research on electronic components in building elements with new applications of material solutions, he has been steadily involved with different knowledge platforms, foremost sustainability and material research related, and is therefore also responsible for key research projects in these fields and for coaching colleagues and advise on these matters.
HOTZE HOFSTRA ONDERNEMER (HOTZE | ruimte voor duurzame ontwikkeling) BREAKOUT SESSION B1
Hotze Hofstra is zelfstandig ondernemer en actief als adviseur en projectleider voor overheden en maatschappelijke organisaties op het gebied van duurzame ruimtelijke ontwikkeling en duurzame energie. Hij was de afgelopen twee jaar gebiedsadviseur bij de provincie Groningen voor grootschalige zonprojecten. Op dit moment is hij aanjager zonne-energie en lokale projecten bij de gemeente Emmen. Daarnaast leidt hij het project Zonnescholen (www.zonnescholen.nl). Quote: Zonneparken kunnen alleen succesvol zijn als iedereen mee kan doen! 

'Zonneparken als vliegwiel voor regionale ontwikkeling', is de titel van de presentatie van Hofstra op de Sunday. Grootschalige zonneparken zijn technisch gezien eenvoudige energiecentrales, maar ruimtelijk kunnen ze een grote invloed op de omgeving hebben. Om te voorkomen dat zon net zoveel weerstand gaat oproepen als windenergie op land, moet het anders. Het is van belang dat locatiekeuze, eigenaarschap en economische spin-off bijdragen aan de versterking van de eigen regio. Oftewel, als iedereen mee kan doen. Alleen door samen te werken en ook door lokale initiatieven in die samenwerking de ruimte te geven, krijgt de energietransitie het draagvlak dat het nodig heeft om succesvol te zijn. Hofstra neemt de bezoekers mee in zijn ervaringen met verschillende projecten uit zijn provinciale en gemeentelijke praktijk.
MINNE DE JONG ONDERZOEKER EN PROJECTMANAGER (SEAC) BREAKOUT SESSION B1
Na een studie natuurkunde en een promotie in Utrecht op nanostructuren en productiemethoden voor zonnecellen, richt Minne de Jong zich sinds 2014 volledig op zonne-energie toepassingen. Bij SEAC werkt hij onder meer aan gecombineerde zonnewarmte en zonnestroom toepassingen, zonne-geluidsschermen en aan drijvende PV-systemen. SEAC leidt het Nationaal Consortium Zon op Water, wat als missie heeft om tot 2023 een capaciteit van 2 gigawattpiek drijvende zonneparken te helpen realiseren. ‘Zon op Water wordt een drijvende kracht achter de verduurzaming van Nederland’ is de titel van de lezing op van De Jong.
SIMON KAMERBEEK CONSULTANT (LIANDON ENERGY CONSULTANCY) BREAKOUT SESSION B2
Na een studie werktuigbouwkunde, richting energietechniek aan de HTS Arnhem heeft Simon Kamerbeek bij diverse bedrijven gewerkt in project en lijn functies, hoofdzakelijk gerelateerd aan de energiesector. Het eerste bedrijf produceerde procesinstallaties voor de internationale scheepsbouw en petrochemische industrie, daarna volgde de nieuwbouw van een papierfabriek, reorganisatie en renovatie van een gezondheidszorginstelling, internationaal turn-key leverancier van powerplants obv gas- en stoomturbines, een gasdistributiebedrijf, windpark ontwikkeling in Spanje en Portugal en  stadsverwarming en stadskoeling bij Nuon. Momenteel houdt Simon zich bezig met Energie Transitie vraagstukken vanuit Liandon Energie Consultancy, onderdeel van Alliander.
 
“Smart Design”, meer verduurzamen door minder kabels, pak hier uw extra winst! Het is de titel van Kamerbeeks presentatie op de Sunday. De afgelopen tijd is er in Nederland groeiende aandacht voor het plaatsen van zonneparken bij windparken. Een belangrijke reden hiervoor is dat zonneparken gebruik kunnen maken van de bestaande netaansluiting van de windparken. Dit hebben wij cable pooling genoemd. Hiermee kan de projectontwikkelaar tot circa 10 procent op de investering besparen en kan er maatschappelijk nog eens het drievoudige daarvan worden bespaard.
ERWIN KESSELS PROFESSOR (TU EINDHOVEN) BREAKOUT SESSION A2
Erwin Kessels received the M.Sc. and Ph.D. degrees (cum laude) in applied physics from the Eindhoven University of Technology (TU/e), Eindhoven, The Netherlands, in 1996 and 2000, respectively. Currently, he is a Full Professor at the TU/e, where he is also the Scientific Director of the NanoLab@TU/e clean room facilities. His research interests include the field of synthesis of ultrathin films and nanostructures using methods such as (plasma-enhanced) chemical vapor deposition and atomic layer deposition (ALD) for a wide variety of applications. As such, he has pioneered the application of ALD and Al2O3 films for the surface passivation of crystalline silicon solar cells, and at present, he is exploring the use of ALD in more areas of photovoltaics, including silicon solar cells with passivating contacts, perovskite solar cells, and tandem solar cells. The title of Kessels' presentation is 'Solar cell innovations by nanolayers'.
HANS LINDEN SENIOR PROJECT MANAGER (SOLLIANCE) BREAKOUT SESSION A1
In the last 18 years my work was mainly focused on solar and  glass research & production technology. From 2006 until the end of 2016 I worked at Scheuten in Venlo, starting in the R&D department responsible for the CIGS device development and the last few years as a production manager responsible for the mass production of LowE  coated glass and  laminated safety glass. In November 2016 I started at Solliance as senior project manager developing new processes and materials for (CIGS based) thin film solar cells.  My main  aim is to help the thin film solar companies to innovate on their product, realize a price competitive thin film solar product and define new opportunities for thin film solar products based on CIGS.
 
‘CIGS: Current situation and future perspective’ is the title of Lindens prestation. In this talk the latest achievements regarding CIGS based solar cells and modules will be  presented followed by an overview of applications and market acceptance. The talk will be completed with the expected development in the coming years at CIGS producing companies as well as the expected application of CIGS thin film based solar products. 
MARIA LOI PROFESSOR (RUG) BREAKOUT SESSION A1
Maria Antonietta Loi studied physics at the University of Cagliari in Italy where she received the PhD in 2001. In the same year she joined the Linz Institute for Organic Solar cells, of the University of Linz, Austria as a postdoctoral fellow. Later she worked as researcher at the Institute for Nanostructured Materials of the Italian National Research Council in Bologna, Italy. In 2006 she became assistant professor and Rosalind Franklin Fellow at the Zernike Institute for Advanced Materials of the University of Groningen, The Netherlands. She is now full professor in the same institution and chair of the Photophysics and OptoElectronics group.

She has published more than 160 peer-reviewed articles on photophysics and optoelectronics of different types of materials. She currently serves as associated editor of Applied Physics Letters and she is member of the international advisory board of Advanced Electronic Materials and Advanced Materials Interfaces. 'Highly efficient hybrid perovskite solar cells by interface engineering' is the title of the presentation of Maria Loi at the Sunday.
INGRID ROMIJN SENIOR PROJECT MANAGER (ECN) BREAKOUT SESSION A2
Ingrid Romijn studied physics at the Leiden University and joined ECN Solar Energy in 2004, where she started working as a researcher and project leader  in the crystalline silicon group. In 2011, she became responsible for the development and industrialization of n-type cell concepts, and since 2014, Ingrid Romijn is manager of the program line for bifacial cells and modules at ECN Solar Energy. Romijn: 'Bifacial panels are able to generate electricity from light at the front and from all the diffuse light and the light reflected onto the back of the panel, that would normally be lost. With optimal use of direct, diffuse and reflected light, bifacial panels produce an extra 15%-35% energy. The flexibility of bifacial PV panels towards the orientation of the sun also offers unique opportunities for implementation in infrastructure, agriculture or on water.'
JACK SMIT PROJECT MANAGER (FLEXIPOL) BREAKOUT SESSION C2
Jack Smit is al meer dan 30 jaar actief in kunststof composieten en is een voorvechter van de toepassing van dit unieke materiaal in de gebouwde omgeving. Duurzaamheid staat dan centraal. De laatste jaren maakt hij zich sterk voor de integratie van slimme technologie in composieten. Dat kan variëren van detectie systemen waarbij de gevel zelf het signaal geeft dat het aan een schoonmaak beurt toe is, aardbevingsbestendige gevels waarbij de composiet constructie een waarschuwingssignaal geeft wanneer het gebouw op bezwijken staat, of geïntegreerde energie leverende systemen zoals PV, PT of een combinatie van beiden. Naar gevelbouw houdt Jack Smit zich bezig met de ontwikkeling van Speciale complexe (aardbeving bestendige) composiet constructies, composiet voetgangers en fiets bruggen en het produceren van composiet onderdelen voort getijde turbines en (kleinere) windmolen bladen.
PETER TOONSSEN PROGRAMMA MANAGER (SOLLIANCE) BREAKOUT SESSION C2
Peter Toonssen is sinds zijn studie Werktuigbouwkunde aan de TU Eindhoven doorlopend actief geweest voor de maakindustrie en werkte in die hoedanigheid aan onder andere afbreekbare magnesium stents, de productietechnologie voor DVD en Blue Ray media en hoge snelheids bewerkingstechnologie voor aluminium. Als programmaleider van het Integratie Programma bij Solliance en voorzitter van de branchevereniging NRK PVT Kunststofverwerkers ziet hij groot potentiëel in het koppelen van PV- en geavanceerde maaktechnologie. Als de PV technologie aansluit op de bij toeleveranciers geinstalleerde productietechnologie is echte uitrol van BIPV mogelijk. Precies dit is het onderwerp van het Solliance Integratie Programma; het ontwikkelen van PV halffabrikaat dat aansluit bij de wensen van de producent van bouwdelen.

​‘Halffabrikaat PV als sleutel naar succes voor BIPV’ is de titel van Toonssens lezing op de Sunday. Het Solliance Integratie Programma richt zich op de ontwikkeling van PV halffabrikaten ten behoeve van toeleveranciers van bouw delen. Aan de hand van een concrete case wordt toegelicht hoe flexibele halffabrikaten de kloof tussen een sterk gestandaardiseerde PV technologie en de maakindustrie kunnen overbruggen. Centraal in de lezing staat een gevelproduct van de firma Flexipol, dat samen met Polyplastic en Solliance werkt aan de realisatie van een innovatief BI-PV product.
MIRO ZEMAN PROFESSOR (DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY) BREAKOUT SESSION A2
Prof. dr. Miro Zeman received his Ph.D. degree from the Slovak University of Technology in Bratislava in 1989 for research on amorphous silicon materials and devices. In 1990 he joined the Delft University of Technology where he carried out research on thin-film silicon solar cells. In 2009 he was appointed Full professor at the Delft University of Technology where he leads the Photovoltaic Materials and Devices group and is the head of the Electrical Sustainable Energy department. Miro Zeman is a leading expert in light management, modelling, and development of novel materials and nanostructures for silicon-based solar cells.

‘Architectures for high-efficiency crystalline silicon solar cells’ is the title of Zemans presentation. Several companies and research centres have recently demonstrated c-Si solar cells with efficiencies exceeding 25%. Different c-Si solar cell architectures that deliver such a high performance, such as heterojunction and TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) approaches, will be discussed. The latest achievements in the area of c-Si solar cells in The Netherlands will be presented. Ingrid Romijn studied physics at the Leiden University and joined ECN Solar Energy in 2004, where she started working as a researcher and project leader  in the crystalline silicon group. In 2011, she became responsible for the development and industrialization of n-type cell concepts, and since 2014, Ingrid Romijn is manager of the program line for bifacial cells and modules at ECN Solar Energy. Romijn: 'Bifacial panels are able to generate electricity from light at the front and from all the diffuse light and the light reflected onto the back of the panel, that would normally be lost. With optimal use of direct, diffuse and reflected light, bifacial panels produce an extra 15%-35% energy. The flexibility of bifacial PV panels towards the orientation of the sun also offers unique opportunities for implementation in infrastructure, agriculture or on water.'
   
   
   
   

 
 
 


 


 

 

.