Nederlandse onderzoekers presenteren zonnecellen van de toekomst

Vooraanstaande professoren van Nederlandse universiteiten en kennisinstellingen presenteren op 8 november tijdens de Sunday de zonnecellen van de toekomst. Nederlands grootste zonne-energiecongres staat dan ook in het teken van het versnellen van innovatie en de bijbehorende nationale uitrol van zonne-energieprojecten. 

‘Toekomst energiesysteem volledig veranderd’
‘Er bestaat geen twijfel dat zonnepanelen de toekomst van het energiesysteem volledig zullen veranderen, maar we moeten niet vergeten dat het de efficiëntie en de prijs van zonnecellen zijn die snelheid van integratie van zonnepanelen in de samenleving bepalen’, vertelt Miro Zeman, professor aan de TU Delft. Zeman houdt zich aan deze Nederlandse universiteit al sinds 1990 bezig met onderzoek naar zonnecellen. Tijdens de Sunday zal Zeman de laatste ontwikkelingen op het gebied van kristallijn siliciumzonnecellen (red. de meest gebruikte zonneceltechnologie ter wereld) uiteenzetten.
‘Diverse bedrijven en onderzoekscentra hebben recentelijk kristallijn siliciumzonnecellen met een efficiency van meer dan 25 procent gedemonstreerd. De volgende generatie zonnecellen zal dan ook een recordefficiëntie kennen.’

28 procent rendement
Waar Zeman op de Sunday stil zal staan bij de introductie van zonnecellen met een efficiency van meer dan 22 procent, zal Sjoerd Veenstra van Solliance stilstaan bij de toekomst van perovskiet zonnecellen. ‘Door de potentie van perovskiet liggen zonnecellen met een rendement van 28 procent in het verschiet’, stelt Veenstra. ‘In een innovatieproject hebben wij in de afgelopen jaren succesvol de mogelijkheid onderzocht om hybride tandemcellen met een rendement van meer dan 25 procent te maken. Dit type zonnecellen laat zien dat er na het bereiken van de maximale efficiency voor kristallijn siliciumzonnecellen nog volop ruimte is voor verdere verbeteringen van rendementen.’

In het nationale innovatieproject HIPER, oftewel High-Efficiency Si Perovskite Tandem Solar Cells, werkt Solliance (red. waarin onder meer ECN, TNO en de TU/e actief verenigd zijn) samen met Tempress Systems aan doorontwikkeling van dit type zonnecellen. Veenstra: ‘Niets minder dan een hybride tandemcel met een rendement van 28 procent is het doel voor eind 2018. Ons doel is daarbij het maken van een zonnecel die zeer snel de stap van het laboratorium naar de fabriek kan maken en daarbij de Nederlandse industrie de uitgangspositie verschaft om de productiemachines te gaan leveren.’

Pervoskiet zonnecellen
Erwin Kessels, professor aan de Technische Universiteit Eindhoven, presenteert op de Sunday zijn laatste bevindingen omtrent het verhogen van het rendement van zonnecellen met nanostructuren van aluminiumoxide (AL2O3). ‘Nog geen 10 jaar geleden stond de wereldwijde solar industrie verbaasd over de potentie van aluminiumoxide. In een tijdsbestek van minder dan 10 jaar is dit nieuwe materiaal volledig geadopteerd in de grootschalige productie van zonnecellen en in het bijzonder bij de productie van PERC-zonnecellen’, duidt Kessels. ‘De impact van deze ontdekking is zeer groot. Tijdens de Sunday zullen diverse innovatieve zonnecelconcepten de revue passeren, waarbij ook de mogelijkheden van het combineren van aluminiumoxide en de veelbelovende perovskiet zonnecellen aan bod komen.’


« Naar overzicht