8 juni 2022, Bussum

Sprekers

 

In de komende periode zullen alle sprekers van de Sunday 2021 bekendgemaakt worden.

Wim Sinke (TNO)

Wim Sinke is al ruim 40 jaar werkzaam op het gebied van onderzoek, innovatie en toepassing van zonne-energie (PV), maar er nog lang niet op uitgekeken. Hij is hoofdonderzoeker bij TNO in de afdeling EnergieTransitie, hoogleraar Fotovoltaïsche Conversie aan de Universiteit van Amsterdam en co-chair van het Europese Technologie- en Innovatieplatform (ETIP) PV.
   

Kay Cesar (TNO)

Kay Cesar is hoofd Advanced Solar Parks, PV Modules & Applications bij TNO Energy Transition. Bovendien is hij voorzitter van het Nationaal Consortium Zon in Landschap. Dit consortium is sinds begin 2018 actief om partijen die zich bezighouden met zon in landschap bijeen te brengen om tot een betere afstemming te komen en een beter zicht op de (nabije) toekomst te krijgen. Daartoe werken wetenschappers, projectontwikkelaars, financiële dienstverleners, ontwerpers, adviseurs, kennisinstellingen en overheid eendrachtig samen.
   

Wilma Eerenstein (Praxiz)

Wilma Eerenstein heeft 15 jaar ervaring met innovatieve zonnesystemen. Na onderzoek en ontwikkeling gedaan te hebben aan zonnepanelen bij zowel ECN (tegenwoordig TNO) en Exasun, heeft zij in 2018 Renergize Consultancy opgericht. Sinds begin 2021 is zij ook actief bij EasyFix Solar, op het gebied van innovatieve montage systemen. Zij leidt het MOOI project Sunbiose, waarin 10 projectpartners samen werken aan oplossingen voor Agri-PV en waarin ook de businesscase en trainingsmateriaal opgesteld worden.
   

Jan Kroon (TNO)

Jan Kroon is na zijn promotie als chemicus aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeksfunctie bij de Wagening Universiteit in 1996 begonnen bij het toenmalige ECN. Daar heeft Kroon jarenlang gewerkt als programma en projectleider aan de ontwikkeling van organische dunne film en kristallijn Silicium module technologie. Sinds de overgang van ECN naar TNO is Kroon programmaleider Floating PV bij TNO Energy Transitie en werkt in multidisciplinair verband samen met vele andere partijen om drijvende zonneparken op een duurzamen , betrouwbaar en ecologische verantwoorde wijze een bijdrage te laten leveren aan de energie transitie
   

Geert Jan Pastoor (Pastoor Consult)

Geert Jan Pastoor richtte in 2005 Pastoor Consult op, waar hij zowel de rol van eigenaar als van uitvoerend directeur bekleedt. Sinds jaar en dag heeft Geert Jan een buitengewone interesse in duurzame energie en circulaire grondstoffen. Zijn achtergrond in akkerbouw, groenteteelt, bedrijfseconomie en milieumanagement voedt hem in zijn dagelijkse werk en maakt hem een bevlogen vakman. Na werkzaam te zijn geweest voor onder andere landbouwcoöperatie Agrifirm, N.V. Vuilafvoer Maatschappij VAM, Essent Milieu, EEW en de HVC groep is de wens om zelf meer te betekenen binnen de markt van energie uit afval uitgegroeid tot een eigen onderneming. Geert Jan Pastoor kenmerkt zich door zijn veerkracht, toegankelijkheid, transparantie en betrouwbaarheid.
   

Clemens van der Nat (Bluewater)

Clemens van der Nat heeft het grootste deel van zijn 25-jarige loopbaan doorgebracht in de upstream olie- en gasindustrie en scheepsbouw. Hij bekleedde managementfuncties op de ontwerpafdelingen van Nevesbu en Oceanco Shipyard. Sinds 2001 werkte hij bij Bluewater, eerst als sectiehoofd voor Naval architects en marine engineers, gevolgd door de functies van Concept Design Manager voor FPSO's, Department Head Tender management en tegenwoordig als Strategic Development Manager. Clemens van der Nat is Cum Laude afgestudeerd als M.Sc. in Naval Architecture aan de Universiteit van Delft en hij is ook gepromoveerd in Werktuigbouwkunde en Maritieme Technologie. De laatste jaren is zijn voornaamste interesse de ontwikkeling van speciale offshore-projecten voor Arctische toepassingen, LNG-projecten en speciale drijvende productieprojecten, waaronder duurzame projecten voor drijvende offshore windturbines en drijvende offshore zonne-energieprojecten.
   

Alex Schotman (WUR)

Ik ben Alex Schotman en werk als onderzoeker bij Wageningen Environmental Research op de afdeling dierecologie. Begin 2018 heb ik kennisontwikkeling van  ‘natuurinclusieve zonneparken’ als focus voor mijn werk gekozen. Sindsdien ben ik kernteamleider biodiversiteit bij het Consortium zon in landschap geworden, heb ik een meetprotocol voor biodiversiteit in zonneparken geschreven, heb ik samen met collega’s een rapport geschreven over een verkenning van 25 reeds gerealiseerde zonneparken, en ben ik penvoerder geweest bij het opzetten van het MOOI-project EcoCertified Solar Parks. Dat project met een budget van 4,5 miljoen euro is nu net in oktober gestart en zal vier jaar duren. Doel is het opzetten van een EcoCertified Solar label dat is gebouwd op wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen voor ontwerp en beheer van zonneparken. Door aan te tonen dat winst voor biodiversiteit wordt geboekt en dat de bodemkwaliteit in stand blijft moet dit certificaat het draagvlak voor zonneparken vergroten.
   

Edwin van Gastel (Solar Magazine)

Edwin van Gastel is dagvoorzitter van de Sunday 2021. Van Gastel studeerde journalistiek en werkte jarenlang bij de grootste regionale uitgeverij van Zuid-Nederland. Eind 2009 richtte hij Dé Duurzame Uitgeverij op. Daar is hij onder meer hoofdredacteur van het nationale vakblad voor de zonne-energiesector: Solar Magazine.