Sprekers

 

In de komende periode zullen alle sprekers van de Sunday 2023 bekendgemaakt worden.

   

Nico Brinkel (Universiteit Utrecht)

Nico Brinkel is als onderzoeker verbonden aan het Copernicus Instituut van Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richt zich op de integratie van elektrische auto's in het elektriciteitsnet. Hij is betrokken bij verschillende grootschalige slim laden proeven in Utrecht, waaronder Smart Solar Charging, FLEET en ROBUST. Brinkels presentatie 'Slim laden van elektrische auto’s als oplossing voor netproblemen' gaat over resultaten van een grootschalige proef in Utrecht. Binnen Utrecht worden er een aantal grootschalige slim laden proeven toegepast op de publieke laadpalen van We Drive Solar. In deze lezing zal ik inzicht geven in de resultaten van deze proeven en in de uitdagingen die hierbij een rol spelen.
   

Anoeska Buijze (Universiteit Utrecht)

Anoeska Buijze is hoogleraar nationaal en Europees bestuursrecht aan de Universiteit Utrecht. Zij coördineert het energie-onderzoek van het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law en doet onder meer onderzoek naar het inpassen van energie-innovaties in het recht. Buijze spreekt over juridische aspecten van opslag. Batterijen kunnen bijdragen aan een stabiel energienet. De huidige regels maken hun inzet echter niet eenvoudig. De spreker gaat in op een aantal actuele voorstellen om daar verandering in te brengen.
   

Kay Cesar (TNO)

Als programma coördinator “Advanced Solar Parks” bij TNO en als voorzitter van het Nationaal Consortium Zon in Landschap help ik met passie en overtuiging om de zonneparken van de toekomst vorm te geven in Nederland. Als je de voorbeelden in ons land ziet, is duidelijk dat we op gebied van ruimtelijke inpassing, ecologie en de combinatie met landbouw nog grote stappen te zetten hebben. De opgave is om oplossingen te vinden die zonneparken financieel rendabel en maatschappelijk acceptabel maken. Hierbij speelt ook de netinpassing van de zonneparken een belangrijk rol. Ik vind het mooi dat ik na 20 jaar onderzoek naar zonnecellen en panelen, nu kan bijdragen om deze technologie verantwoord in de maatschappij te integreren.
   

Brendan de Graaf (Lyv)

Brendan de Graaf oprichter van Lyv Smart Energy Solutions heeft ruime praktische ervaring in de wereld van energie. Eigenwijs, eigenzinnig, visionair, doorzetter zijn begrippen die aan zijn naam worden gehangen. Samen met het Team van Lyv heeft hij een geavanceerd energiemanagementsysteem ontwikkeld en laat inmiddels zelf batterijsystemen produceren. 'Thuisbatterijen, mythe ontrafeld?' is de titel van zijn presentatie op de Sunday. Lyv is 6 jaar geleden begonnen met thuisbatterijen. Het inrichten van een testomgeving voor thuisbatterijen, en later zelf batterijsystemen gaan verkopen was meer noodzaak dan een doel van het bedrijf. Het bedrijf heeft veel geleerd de afgelopen jaren, hoe het moet maar ook hoe het niet moet. En dat zijn kostbare lessen. Er zijn veel “experts” die zelf nauwelijks ervaring met batterijen hebben. Lyv vraagt zich dan ook met enige regelmaat af of het wel klopt wat er allemaal word geroeppen. Lyv delt een aantal ervaringen uit 6 jaar ervaring met thuisbatterijen.  
   

Corry de Keizer (TNO)

Corry is programmacoördinator ‘Zon op Infra’ bij TNO. Ze heeft ruim 15 jaar ervaring in de zonne-energie met een focus op de toepassing van zonne-energie in gebouwen en op infrastructuur, als ook op PVT en zonnewarmtesystemen. Daarnaast is zij betrokken bij het Nationaal Consortium Zon op Infra.  
   

Gerard de Leede (Solarge)

Prof. Dr. Ir. Gerard de Leede (1959) is sinds 2018 Chief Technology Officer en mede oprichter van Solarge. Gerard is tevens parttime Professor of Practice bij de TU/Eindhoven op het gebied van Smart Energy. In het verleden werkte hij voor Philips en TNO, waarna hij succesvol een tweetal distributie - en installatiebedrijven voor zonnepanelen in Belgie en Nederland startte. Gedurende de periode 2014-2017 was hij Chief Technology Officer bij het beursgenoteerde bouwbedrijf Heijmans. Gerard is mede houder van een viertal octrooien op het gebied van zonnepanelen.  
   

Maarten de Vries (TKI Urban Energy)

Maarten de Vries is sinds 2018 programmamanager Smart Energy Systems bij TKI Urban Energy, één van de Topconsortia voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie. In deze functie brengt hij innovatieve organisaties samen om oplossingen te bedenken voor het elektriciteitsenergiesysteemnet van de toekomst, met name in de gebouwde omgeving. Eerder werkte De Vries als consultant bij organisatieadviesbureau KplusV en was hij werkzaam voor stichting Kiemt (kennis en innovatie in Energie- en milieuTechnologie). De Vries studeerde Chemie Scheikunde aan de Radboud University.  
   

Martina Duyvis (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid​)

De energietransitie brengt veiligheidsrisico’s mee en uitdagingen voor de brandweer, waaronder branden waarbij PV-systemen betrokken zijn: waar loopt de brandweer zoal tegenaan en wat doet het NIPV om de brandweer hierbij te ondersteunen?  
   

Paul Gosselink (BOM)

Paul Gosselink studeerde technisch bedrijfskunde aan de TU Eindhoven, werkte bij TNO-Industrie, IPL en de afgelopen 18 jaar bij de Brabantst Ontwikkelingsmaatschappij (BOM). Bij de afdeling ecosysteem ontwikkeling is hij verantwoordelijk voor het programma Circulaire Maakindustrie, InnovatieCoalitie Waterstof en InnovatieCoalitie Solar in Brabant. Zijn werk is gericht op het realiseren en ontwikkelen van een sterk solar-ecosysteem in Brabant; gebaseerd op massa-maatwerkproductie op basis van vormvrije perovskiet dunne film solar laminaat.  
   

Imco Goudswaard (Enduras Solar)

Bij DSM heeft Goudswaard jarenlang ervaring opgedaan in dat werkveld als onderzoeker, productontwikkelaar en marktontwikkelaar. Met een klein team stond hij in 2010 aan de wieg van een nieuwe activiteit voor DSM op het gebied van materialen voor zonnepanelen. Bekend als DSM Advanced Solar. In 2021 heeft DSM haar zonne-energie activiteiten opgesplitst en in 2 delen verkocht. Als verantwoordelijke voor marktonderzoek, strategie en duurzaamheid is Goudswaard meegegaan met de productlijnen van backsheets voor zonnepanelen. Deze zijn verder gegaan onder de naam van Endurans Solar. 'Net als de markt ontwikkelt ook de technologie van zonnepanelen zich in een rap tempo. Door marktgroei en technologische vooruitgang worden telkens nieuwe eisen gesteld aan de backsheets en worden voetafdruk en circulariteit steeds belangrijker', aldus Goudswaard. 'Vanaf midden vorig jaar ben ik ook verantwoordelijk voor de verkoop van onze polyolefine achterzijde folies in Europa. Om de klimaatopwarming tot 1.5°C te beperken zullen er in 2050 naar schatting zo’n 30 miljard zonnepanelen op aarde geïnstalleerd zijn, komt er jaarlijks 32 kton aan plastic afval vrij uit backsheet productie en 450 kton aan plastic afval uit de zonnepanelen recyclestroom. Dit schreeuwt om een circulaire aanpak. Maar backsheet materialen die eenvoudig teruggebracht kunnen worden tot waardevolle grondstoffen lijkt in strijd met de hoge levensduurverwachting van 25+ jaar die aan zonnepanelen gesteld worden en waar backsheets een sleutelrol in spelen. Endurans Solar heeft een innovatieve oplossing.'  
   

Olindo Isabella (TU Delft)

Ik werk aan de Technische Universiteit Delft als hoogleraar in fotovoltaïsche technologieën en toepassingen en geef leiding aan de groep Photovoltaic Materials and Devices.  
   

Jan Willem Jehee (Stichting ZRN)

Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN) vertegenwoordigd de belangen van de solar sector binnen stichting OPEN. Binnen ZRN is Jan-Willem verantwoordelijk voor de dagelijkse operatie en het beleid. In die rol werkt hij met OPEN samen om te zorgen dat de toekomstige afvalstromen op een milieuvriendelijke manier verwerkt kunnen worden. Titel "De financiering van recycling: goed voorbereid op de toekomst." De afvalstroom van zonnepanelen zal over enkele jaren goed op gang komen. We moeten ons hier als sector goed op voorbereiden. Een deel van die voorbereiding ligt in de transparantie. De lezing kondigt de introductie van de zichtbare verwijderingsbijdrage voor zonnepanelen aan, en legt uit waarom deze nodig is.  
   

Jasmijn Kleij (TKI Urban Energy)

Na haar studie innovatiewetenschappen werd Jasmijn innovatieanalist bij TKI Urban Energy op het thema Smart Energy Systems. Hier houdt ze zich bezig met allerlei onderwerpen op het gebied van smart grids, flexibiliteit, energiedelen en andere slimme oplossingen. Haar expertise ligt op het gebied van energiegemeenschappen, energiehubs, netcongestie en onderwerpen waar de maatschappelijke kant en het energiesysteem samen komen.  
   

Johannes Lijzen (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)

Johannes Lijzen is projectcoordinator bij het Centrum voor Duurzaamheid Milieu en Gezondheid van het RIVM. Hij richt zich binnen het thema Circulaire Economie onder meer op een duurzame, gezonde en veilige recycling van materiaalstromen. Hij is betrokken bij veel vragen over de veiligheid van verwerking van afvalstromen. Nederland is op weg naar een circulaire economie in 2050. Voor huidige afvalstromen is er nog veel te doen om deze hoogwaardiger, meer circulair en veilig in te zetten als nieuwe materialen of producten. Maar hoe zit dat met de producten die nu op de markt komen en over 25 jaar het einde van hun levensduur bereiken. Ontstaat er niet een nieuwe afvalberg? Zijn zonnepanelen zo ontworpen en is de verwerkingstechnologie zo ver dat er veilig en met beperkte milieu-impact weer nieuwe materialen en producten van gemaakt kunnen worden? De kansen en knelpunten willen we goed in beeld brengen zodat de juiste keuzes gemaakt gaan worden.  
   

Bonna Newman (Lightyear)

VIPV Manufacturing in the Netherlands Lightyear is poised to be a global keystone supplier of integrated solar charging systems for passenger vehicles. VIPV is a promising technology in the short and long term to significantly reduce emissions from the transportation sector. While VIPV is a specific application, manufacturing in the Netherlands shares many of the same challenges faced by other companies including supply chain security in terms of social and environmental stability, adaptation to new and advanced technologies, and the EU regulatory environment. We will discuss these topics and some of the ViPV specific challenges in this talk.  
   

Michiel Mensink (voorzitter, Buyer Group voor Duurzame PV​)

'Het inkopen van duurzamere zonnepanelen' is de titel van Mensinks presentatie. Er zijn grote verschillen tussen zonnepanelen: hoeveelheid giftige stoffen, carbon footprint, levensduur etc. Met de public buyers group is informatie hierover verzameld en proberen de initiatiefnemers het kopen van duurzamere PV te stimuleren via gunningscriteria in aanbestedingen.  
   

Robin Quax (TKI Urban Energy)

Als programmamanager hernieuwbare elektriciteit bij TKI Urban Energy houd ik me bezig met het aanjagen van innovaties voor ons toekomstige energiesysteem. We weten al dat zonne-energie en windenergie daar een hele grote rol in gaan spelen. Daarom moeten we werken aan de uitdagingen van nu, zoals lagere kosten, multifunctioneel ruimtegebruik, inpassing in het elektriciteitsnet, en ook vooruit kijken en werken aan robuuste en eerlijke toeleveringsketens en investeren om een goede terugwinning van grondstoffen mogelijk te maken. Daar zet ik me graag voor in!  
   

Marc Rechter (MCPV)

Marc is een energietransitie-ondernemer. Na een carrière in Investment Banking heeft hij tot 2009 vijf jaar lang investeringsprojecten ontwikkeld in Oekraïne. De afgelopen 13 jaar heeft hij zich toegelegd op energietransitie innovatie en incubatie van bedrijven. Focusgebieden zijn zon-PV (productie), groene waterstof (ontwikkeling en exploitatie) en digitalisering (oplossingen). Marc neemt actief deel aan de Europese beleidsvorming, als lid van de European Clean Hydrogen Alliance en de European Solar Industry Alliance. Hij werkt samen met de (duurzame) energie-industrie en regeringen in Europa om de PV-productie terug te brengen naar het strategische centrum waar ze thuishoort, en geeft actief vorm aan de roadmap voor de schaalvergroting van de EU PV-industrie. Met zijn achtergrond in financiën, overheidsbeleid, sectoroverschrijdende kennis, heeft Marc het MCPV-team naar zijn huidige sterke opschalingspositie in de opkomende Europese PV-industrie geleid. Marc beheert institutionele relaties en geeft leiding aan de algemene bedrijfsstrategie en financiering.  
   

Michiel Roelofs (Emmett Green)

Michiel wil een tastbare bijdrage leveren aan de reductie van CO2 en wil voorkomen dat de biodiversiteit nog verder achteruit loopt. Het versnellen van de energietransitie ziet Michiel als dé oplossing. Hoe mooi zou het zijn als binnen regionale energiehubs energie uit zon en wind, verbruik door industrie, opslag, en conversie naar warmte en waterstof kan plaatsvinden? Local for local. Emmett Green richt zich op advisering, engineering, financiering en de ontwikkeling van GDS, batterij, zon/wind, warme netten en waterstof. Emmett Green heeft een eigen EMS voor energy hubs en is mede-eigenaar van GDS en batterijen.  
   

Rens Savenije (Ventolines)

Business Lead Systeemintegratie bij Ventolines.  
   

Lenneke Slooff (TNO)

Lenneke is programma manager zon op gebouwen bij TNO en sinds kort ook verantwoordelijk voor het programma voertuig geïntegreerde zonnepanelen. Lenneke heeft inmiddels 21 jaar ervaring in de ontwikkeling van zonnecellen, - modules, en -systemen, waarbij de huidige focus ligt op de inpassing van zonne-energie systemen in landschap, gebouwen en voertuigen. Naast de energieopbrengst spelen esthetische oplossingen en de veiligheid van de systemen daarbij een hoofdrol.  
   

Bart Steman (Royal Haskoning DHV​)

Steman is adviseur energietransitie en gebiedsontwikkeling. Ik beschouw de energietransitie als een integrale opgave, die de basis vormt voor de verduurzaming én economische ontwikkeling van Nederland. Als adviseur zit ik aan tafel bij gemeenten, provincies en waterschappen om hen te helpen met beleid, strategie en projecten in het brede speelveld van de energietransitie.  
   

Christiaan van den Berg (TNO)

Christiaan van den Berg werkt als programmamanager bij TNO Energy & Materials Transition, met een achtergrond in Nationale Veiligheid en ICT. De afgelopen maanden werkte hij in opdracht van de Topsector Energie en RVO als kwartiermaker Cybersecurity Solar aan het in kaart brengen van de uitdagingen en kansen van de solarsector op het gebied van cybersecurity. Specifiek richtte hij zich daarbij op de risico's die ontstaan door de toevoeging van steeds meer connected devices in PV-systemen. Waar cybersecurity voor veel partijen nog een nieuw onderwerp is, zijn de koplopers in de sector al hard bezig om hun werkprocessen te professionaliseren op het gebied van cybersecurity. Temeer omdat de Nederlandse en Europese overheid in hoog tempo nieuw beleid ontwikkelen, dat effect gaat hebben op veel partijen. Maar hoe groot is eigenlijk het probleem? En wat staat de sector te doen de komende jaren? Waar liggen concrete kansen voor verbetering? En wat kunt u doen? Van den Berg bespreekt het op de Sunday.  
   

Roy Weghorst (NEN / Kingspan)

Roy Weghorst is Head of Regulatory affairs bij de Kingspan Group. Hij levert een actieve bijdrage in diverse brand gerelateerde brancheverenigingen en normcommissies binnen Nederland en in Europa. Roy is de voorzitter van de NEN sub WG die zich bezig houd met het ontwikkelen van een testmethode voor PV op het platte dak, daarnaast is Roy namens NEN ook de voorzitter van CEN TC127 WG4 “Reaction to Fire” die zich bezig houdt met alle Europese geharmoniseerde normen voor het bepalen van de Europese brand classificaties betreffende brandgedrag van bouwproducten. Deze presentatie doet hij uit naam van de NEN sub WG PV op het platte dak. Zijn presentatie geeft een overzicht over de normalisatie werkzaamheden binnen NEN. De ontwikkeling van een testmethode om de impact te bepalen van een PV systeem op het brandgedrag van het totale dak in combinatie met de PV installatie.  
   

Martin Weissmann (FInancieringsloket Topsector Energie)

Het Financieringsloket van de Topsector Energie helpt startups en scale-ups bij het vinden van private financiering. Dit doen we via 1-op-1 advies waarbij inzicht wordt gegeven over het financieringslandschap en ondernemers worden eventueel doorverbonden met investeerders. Daarnaast organiseren we een aantal events om de kennis rondom financiering van innovatie te vergroten (o.a. Masterclass Financiering) en matchmaking te stimuleren (elk kwartaal via de Energy Investor Day – pitch event met investeerders). Van de 600 startups en scale-ups die in Nederland actief zijn in de energietransitie hebben we inmiddels 50% in de afgelopen 3 jaar kunnen helpen met onze diensten. Als financieringsadviseur voer ik het programma van het Financieringsloket uit voor de Topsector Energie.
Wil je weten wanneer en bij wie je financiering kan ophalen voor je innovatie? RVO, ontwikkelingsmaatschappij de BOM en Venture Capital onderneming Rubio.vc geven tijdens de Sunday in subsessie B2 ​'Hoe financier je PV-innovaties?' inzicht in hun rol in het financieringslandschap. taylor. solar zal als startup in deze sessie vertellen hoe zij met succes financiering hebben aangetrokken, toevallig bij alle drie de zojuist genoemde financiers. Weten hoe ze dat gedaan hebben? Benieuwd om hun persoonlijke ervaringen te horen? Kom dan naar deze sessie die onder leiding staat van moderator Martin Weissmann.
 
   

Valerio Zardetto (TNO)

Valerio Zardetto ontving zijn PhD in Electronic Engineering aan de Universiteit van Rome "Tor Vergata" in 2013. Na zijn doctoraat trad hij toe tot de groep Plasma and Materials Processing van de afdeling Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven, waar hij werkte op het gebied van atomic layer deposition (ALD) van dunne anorganische films voor PV devices. Momenteel is hij senior onderzoeker wetenschapper bij TNO. Zijn onderzoek richt zich op de ontwikkeling van dunnefilmzonneceltechnologieën, waaronder perovskiet- en CIGS-zonnecellen en de ontwikkeling van dunnefilmdepositietechnieken zoals ALD.  
   

Yifeng Zhao (TU Delft)

Yifeng Zhao is momenteel werkzaam als Ph.D. kandidaat bij Photovoltaic Materials and Devices Group (PVMD) van de Technische Universiteit Delft. Aan dezelfde universiteit behaalde hij zijn MSc-graad met het predicaat 'cum laude'. Zijn huidige onderzoeksonderwerp betreft de ontwikkeling van zeer efficiënte silicium heterojunctie-zonnecellen en hun toepassingen voor hoogwaardige perovskiet/c-Si-tandemtoepassingen van de volgende generatie. 'High-efficiency 4-terminal perovskite-silicon tandem solar cell and optical design strategies for monofacial and bifacial 4-terminal tandem modules' is de titel van zijn presentatie op de Sunday 2023.  
   

Edwin van Gastel (Solar Magazine)

Edwin van Gastel is dagvoorzitter van de Sunday 2023. Van Gastel studeerde journalistiek en werkte jarenlang bij de grootste regionale uitgeverij van Zuid-Nederland. Eind 2009 richtte hij Dé Duurzame Uitgeverij op. Daar is hij onder meer hoofdredacteur van het nationale vakblad voor de zonne-energiesector: Solar Magazine.