Presenteer uw innovatie op de kennisarena van de Sunday 2019!

Beste zonne-energieinnovator,

Hierbij willen wij u van harte uitnodigen om een van uw meest recente innovaties te presenteren op de eerstvolgende editie van het SundayNL-congres op 13 november aanstaande in Bussum.

Het SundayNL-congres, het grootste zonne-energiecongres van Nederland, heeft als belangrijkste doelstelling om nieuwe innovaties en praktische toepassing met elkaar te verbinden. Daarom zijn we de vorige editie van de SundayNL begonnen met een Kennisarena. In de Kennisarena worden innovatoren in staatgesteld om hun meest recente ‘tastbare’ innovatie te laten zien aan de rest van de Nederlandse zonne-energiesector (en gerelateerde stakeholders). De belangrijkste eisen die aan de innovatie worden gesteld zijn: het moet een tastbaar product zijn, het moet innovatief zijn en het mag nog niet, of pas recent, commercieel beschikbaar zijn.

Voorbeelden van dergelijke innovaties zijn:

  • Een onderzoeksresultaat dat middels een posterpresentatie kan worden gepresenteerd;
  • Een ‘proof of concept’ of conceptueel product;
  • Een demonstratieproduct;
  • Een ‘table-top experiment’.

De kennisarena vindt plaats gedurende het hele SundayNL-congres, wat betekent dat gedurende de hele dag bezoekers kennis kunnen nemen van, en er dus aandacht is voor, jouw innovatie. De ervaring leert dat vooral tijdens lunch- en koffiebreaks de innovaties in de Kennisarena erg veel aandacht krijgen. En als een aardige bijkomstigheid: als men deelneemt aan de Kennisarena mag men voor het Early-Bird tarief van EUR 99,- ex BTW naar binnen zonder dat men extra hoeft te betalen voor een plek in de Kennisarena.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de kennisarena stuur dan zo snel mogelijk een e-mail naar info@sola-bs.nl met in het onderwerpveld ‘kennisarena’. Wij sturen u dan direct een speciale link waarmee u voor de kennisarena inschrijft.


« Naar overzicht