Sunday 2019 vraagt aandacht voor innovatieopgave: ‘Van niche naar mainstream leidt tot andere verantwoordelijkheden’

Anno 2019 is zonne-energie de niche ontgroeid en zijn zonnepanelen een vast onderdeel van het Nederlandse straatbeeld. Die verschuiving naar mainstream brengt andere verantwoordelijkheden met zich mee. Dat betoogt Wijnand van Hooff (algemeen directeur Holland Solar en programmadirecteur zonne-energie bij TKI Urban Energy) in opmaat naar de Sunday 2019; Nederlands grootste congres over zonne-energie. Om de grootschalige uitrol van zonne-energie in goede banen te leiden zijn in de voorbije periode 4 nationale consortia van start gegaan: Zon op Infra, Zon op Water, Zon in Landschap en Zon op Gebouw. Van Hooff is als bestuurslid nauw bij de verschillende consortia betrokken.

Ruimtelijke integratie en functiecombinatie
‘In feite staan we pas aan het begin van een decennium waarin zonne-energie écht op grote schaal uitgerold zal worden’, betoogt Van Hooff. ‘Met die gedachte in het achterhoofd is er een grote behoefte aan ruimtelijke integratie, functiecombinatie en nieuwe soorten systemen en toepassingen. De 4 nationale consortia gaan aan die opgave bijdragen.’

Zon op Infra bevordert daarbij innovatie en implementatie van zonne-energiesystemen geïntegreerd in de infrastructuur voor spoorwegen, autowegen, vaarwegen en fietspaden in Nederland. Zon op Water – waar inmiddels meer dan 35 partijen bij zijn aangesloten –richt zich op innovatie, onderzoek en implementatie van drijvende zonne-energiesystemen. Daarbij wil het consortium het kennisniveau en de Nederlandse bedrijven in deze markt een impuls geven en de implementatie van innovatieve systemen versnellen. Zon in Landschap richt zich op grootschalige integratie van zonne-energiesystemen in het landschap. Het consortium met zo’n 50 deelnemers kent 3 programmalijnen: visuele integratie, het versterken van de natuurwaarde en het combineren van zonne-energie met landbouw. Het laatste consortium, Zon op Gebouw, richt zich op de integratie van zonne-energiesystemen in de gebouwde omgeving met focus op zowel de kleinschalige residentiele gebouwen als de grootschalige commerciële daken en gevels.

Innovatieopgave: eisen en wensen
Deze 4 nationale consortia worden gevormd door partijen uit het platina vierkant; te weten bedrijven, kennisinstellingen, non-gouvernementele organisaties en overheden. Van Hooff: ‘Door deze samenstelling komen alle oplossingen die worden ontwikkeld tegemoet aan zowel commerciële als maatschappelijke eisen en wensen. Overigens staan de nationale consortia open voor elke organisatie in Nederland die op een bepaald toepassingsgebied actief is, of wil worden.’ Snelle en grootschalige toepassing van zonne-energie vraagt volgens Van Hooff om een integrale aanpak: ‘Kosten, ruimtelijke, ecologische en maatschappelijke aspecten worden in samenhang afgewogen en geoptimaliseerd. De volledige potentie van zonne-energie kan alleen benut worden als de innovatieopgave met succes gemaakt wordt en de integrale aanpak slaagt.’

Tijdens Sunday2019 zullen de 4 consortia met elkaar in gesprek gaan over de uitdagingen en kansen die er zijn en worden nieuwe samenwerkingsverbanden geformeerd. Het gezamenlijk invullen van de innovatieopgave is daarbij een essentieel onderdeel. ‘Als gevolg van het Klimaatakkoord verschuift het zwaartepunt van het huidige innovatiebeleid – het ontwikkelen van het economisch potentieel voor de BV Nederland – naar het ontwikkelen van innovaties die nodig zijn om de missies van het Klimaatakkoord te realiseren’, duidt Van Hooff.

Programma
Naast een plenaire keynote kent de Sunday dit jaar 2 keer een ronde van 4 parallelsessies. In de presentaties tijdens de parallelsessies gaan onderzoekers en ondernemers onder meer in op hoe de zonnepanelen – en daarmee de zonnestroomsystemen – van de toekomst eruit kunnen gaan zien. Meer informatie over de parallelsessies vindt men hier zodat eenieder zijn eigen programma van de dag kan samenstellen. Alle sprekers en het volledige programma zijn via de website te raadplegen.


« Naar overzicht